Çatı Yalıtımı

Çatı Yalıtımı


Çatılarda Su Yalıtımı

Üretim tesisinde su akıtan bir çatı en çok zarar veren sorunlardan bir tanesidir. Suyun girişi binanın yapısına zarar veren olası etkilerdendir. Su sızıntıları ayrıca hammadde veya ürünlerin kaybına neden olabilmektedir. Makinelerin çalışma problemleri ve teknik ekipmanların tahrip olması akıtan bir çatıyla daha ciddi problemlere kadar uzanabilir.

Uygun bir Şekilde korunan bir çatının uzun dönemli performansı binanın dayanıklılığını (durabilitesini) artırmaktadır. Aynı zamanda, bu durum malzeme ve mal varlıklarına yapılan yatırımı güvence altına almaktadır.

Genellikle endüstriyel çatılarda klima, havalandırma, pencereler ve mimari şekiller gibi pek çok detay bulunmaktadır. Güvenilir bir su yalıtımı sadece sıvı membranlarla mümkündür zira sıvı membranlar en küçük köşe detaylarında bile yüzeyle tam teması sağlamaktadır.

Poliüretan esaslı BASE çatı membran sistemleri pek çok değişik satıha, eski beton üzerine, bitümlü membrana ve ahşaba bile uygulanabilmektedir. Püskürtme sıvı membranlar, yüzeye tamamen yapışık bir su yalıtım membranı oluşturmaktadır. Genel olarak püskürtülerek uygulanmayan çatı yalıtım membranlarındaki zayıf noktalar olan kaynak ve ek yerleri bu sistemlerde bulunmamaktadır.

Çatı sistemlerimiz ile eski uygulamayı yerinden kaldırmadan zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak yüzeyi yenilemek mümkündür.

Mükemmel çözümler uyumlu ürün sistemleri gerektirmektedir.

Hem yeni binalardaki hem de restorasyondaki bir endüstriyel çatının su yalıtımı oldukça yüksek elastikiyet ve hava koşullarına dayanıklı bir sistemi gerektirmektedir. Projenin tam olarak bitirilmesi için uygulanan su yalıtım sistemi ile tamamen uyumlu olan ilave ürünler gerekmektedir. BASE azami sistem güvenliği için birbirleriyle tamamen uyumlu ürünler önermektedir:

  • Yapısal beton tamir sistemleri: MasterEmaco tamir harçları.
  • Poliüretan içeren astarlar, su yalıtım membranları ve koruyucu son kat boyaları: MasterSeal 2103, 2110, 2111,2160.
  • Yardımcı ürünler (yüzey düzeltme, pah, tıkaç vb.): MasterSeal 591, MasterSeal 598.
  • Derz uygulaması: MasterSeal NP 474, MasterSeal 440, MasterSeal CR 170,


MasterSeal Root 2111 
Karmaşık, geniş ve mimari çatılarda püskürtme uygulamalı hibrid polyurea membran:
Başlıca faydaları:
Eksiz su yalıtım membranı. Çatı penceresi ve diğer çatı elemanlarını ek yerine ihtiyaç duymadan birleştirilebilir.
Eski çatı sistemini kaldırmaya gerek bırakmaz. BASF sistemleri ekstra zaman ve maliyetten ekonomi sağlayarak pek çok alt zemine yapışmaktadır.
Hızlı kürlenme ve kolay püskürtme uygulaması oldukça verimlidir.
Uzun süreli dayanıklılık (durabilite) için yüksek elastisite, çatlak köprüleme, UV ve hava koşullarına karşı dayanım.

MasterSeal M 811
Püskürtme uygulaması 1:1 karıştırma oranı ile hibrid polyurea membran:
Başlıca faydaları:
Püskürtme uygulaması 1:1 karışımlı olup özel bir makina gerektirmez.
Çok hızlı kürlenme. Hızlıca hizmete açmaya elverişlilik.
Eksiz su yalıtım membranı. Sabit ve diğer çatı elemanları ek yeri olmadan birleştirilebilir.
Yüksek elastisite, çatlak köprüleme ve yüksek mekanik direnç.
Geliştirilmiş uzun süreli dayanıklılık (durabilite) ve uzun dönemli performans.
Mekanik yüklere doğrudan maruz kalabilen yüzeylerde yüksek aşınma direnci.
Bir önceki çatı sistemini kaldırmaya gerek yoktur. BASF sistemleri pek çok alt yüzeye yapışarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

MasterSeal Roof 2160
Karmaşık ve mimari çatılarda elle uygulanan 2 komponentli poliüretan membran:
Başlıca faydaları:
Eksiz su yalıtım membranı. Sabit ve diğer çatı elemanları ek yeri olmadan birleştirilebilir.
 Mevcut alt yüzeylere farklı astarlar sayesinde yapışmayı garantileyerek yenileme işlerinde kullanılır.
Uzun tava ömrü verimli ve devamlı uygulama imkanı sağlar.
Uzun süreli dayanım Için yüksek elastisite, çatlak köprüleme, UV ve hava koşullarına karşı dayanım.

MasterSeal M 689
Püskürtme uygulamalı saf polyurea membran:
Başlıca faydaları:
Püskürtme uygulaması 1:1 karışımlı olup ve özel bir makina gerektirmez
Çok hızlı kürlenme. Hızlıca hizmete açmaya elverişlilik.
Yatay ve düşey yüzeylerde uygulama ve bir seferde detay çözümü. Daha hızlı iş tamamlama.
Yüksek elastisite, çatlak köprüleme ve yüksek mekanik direnç.
Geliştirilmiş uzun süreli dayanıklılık (durabilite) ve uzun dönemli performans.
Mekanik yüklere doğrudan maruz kalabilen yüzeylerde yüksek aşınma direnci.
Yüzeye tam yapışma. Eksiz, bindirmesiz ve kaynaksız. Su sızdırmaz.
ETAG 005 sertifikalıdır.


  • Sosyal Medyada Paylaş